Golf Grønn Glede / ESAG i Drøbak Golfklubb

Golf Grønn Glede er et tilrettelagt golftilbud, hvor formålet er å gi deltagerne mulighet til å være aktive etter egne forutsetninger og ønsker, samtidig som det sosiale aspektet ivaretas.

I 2005 inngikk Drøbak Golfklubb (DGK) og Norges Golfforbund en avtale om å etablere et tilbud om golfaktiviteter for mennesker som normalt ikke kommer på en golfbane. Utgangspunktet var at tilbudet skulle kunne inkludere alle, og at de skal få det samme tilbudet om oppfølging, enten de bare trener eller spiller på en golfbane.

Treningstilbudet foregår som gruppetrening, men hver enkelt deltaker får personlig oppfølging hele tiden.

Drøbak Golfklubb (DGK) har i dag en GGG-komite som tilrettelegger treningsaktiviteter sammen med egne trenere, aktivitetsledere og faddere. GGG-komiteen har et nært samarbeid med klubbens administrasjon, styret og Golfforbundet.

Dagens deltakere mener følgende punkter er viktige motivasjonsfaktorer for dem:

  • Alle kan spille golf. Det viktigste er ikke å vinne, men å delta.
  • En flott sport som gir god mosjon, mestringsfølelse og godt sosialt fellesskap.
  • Kom som du er, alle blir sett og ivaretatt.
  • Golf gir god mulighet til å trene på konsentrasjon og fokusering.
  • I GGG blir du ivaretatt, får hjelp og inspirasjon uten press på prestasjoner.

I en deltakerundersøkelse (GGG i Golfforbundet) var dette det viktigste:

  • Lære å spille golf og få en sunn interesse.
  • Drive med noe som er morsomt på sitt eget nivå og stadig utvikle seg.
  • Bli i bedre form og kunne spille en halv eller hel golfrunde.
  • Være med i ett trygt sosialt nettverk.

Golf Grønn Glede
er et tilbud til deg som er helt eller delvis utenfor arbeidslivet, langtidssykemeldt, forebygger sykdom, er til rehabilitering, har en kronisk sykdom eller er ufør, og omfatter personer fra 14 år og oppover.

Vi tilbyr et individuelt tilpasset opplegg slik at flest mulig kan delta uansett forkunnskaper. GGG tilbyr alle en mulighet til å begynne med denne morsomme og utfordrende sporten for å komme seg ut og få et mere fysisk aktivt liv.

Foreningen «Et slag av gangen» ESAG
… har utviklet et lavterskeltilbud med golf, basert på NGFs Golf Grønn Glede: -35 klubber deltar foreløpig i år, og målet er 40 i løpet av 2022, sier tidligere Frogn-beboer Marianne Smith Magelie, og forteller at over 1000 deltagere er i aktivitet i år: -Min rolle er å være brobygger mellom klubb, institusjoner og samarbeidspartnere, sier hun og forteller at Drøbak Golfklubb (DGK) er en foregangsklubb med mange gode ressurser. -Det er en glede å jobbe med DGK, og nå skal også tre fra vår gruppe i Drøbak bli med meg å starte opp tilsvarende tilbud på Oppegård Golfklubb. -Vi viser at golf er for alle i praksis, og min andre rolle er å søke de offentlige om penger og dele ut til klubbene ut fra deres behov. Jeg har skaffet til veie 5 millioner kroner for 2022, og dette skal vi utvikle videre, lover tidligere Frogn-boer Marianne Smith Magelie, som forteller at foreningen «Et slag av gangen» er ideell og livssynsnøytral. Formålet er å søke midler og yte støtte til landets golfklubber som – i tillegg til sin vanlige aktivitet – driver eller ønsker å drive aktivitetstilbud for sin målgruppe: Mennesker med rusavhengighet eller psykisk syke, unge lovbrytere/rusmisbrukere, domfelte og løslatte, unge «utenfor» og minoriteter. Dette ønsker vi å oppnå med våre prosjekter, «Et slag av gangen» og «Veien tilbake», sammen med våre samarbeidspartnere, relevante kommunale enheter og golfklubbene. Formålet er å gi deltagerne mulighet til å være aktive etter egne forutsetninger og ønsker. Målsetning med tilbudet er å skape et aktivitetstilbud for målgruppen som gir fysisk aktivitet samt skape arena for sosial utvikling, mangfold og integrering hvor matservering og arbeidstrening også vil være viktige elementer i tilbudet, gjennom samarbeidspartnere. Styret vil vurdere om annen samfunnsnyttig aktivitet også skal innlemmes i foreningens formål.  Foreningen har inngått et samarbeid med Norges Golfforbund, som vil være med å sikre aktivitet i våre samarbeidende klubber.

Våre deltagere
GGG Drøbak har i dag 30-40 deltagere som er aktive. De kommer fra ulike steder i Folloregionen, og nærområdet til klubben, og representerer et bredt utvalg av befolkningen.
Deltagerne tilhører ulike diagnosegrupper med mange former for plager og skader. Noen er synlige og andre er skjulte, men felles for de fleste er ønsket om å ha en trygg arena for trening sammen med andre, og selvfølgelig for den sosiale hyggens skyld.

I løpet av et år kommer det vanligvis flere enn 30 nye personer som vil forsøke seg på golf, og mange av dem blir med oss videre i årevis.

GGG er flere ganger i året representert på aktivitetsdager for sykehus og behandlingssteder, hvor rundt 100 deltakere og fagarbeidere får prøve seg med golfkøller og baller under kyndig veiledning.


Nye deltakere
er velkomne til å komme alene, eller sammen med en ledsager, og du vil bli introdusert til golfspillets gleder. Du møter bare opp på en trening litt før det starter og så er du i gang. Dette koster selvsagt ikke noe.

Vi har alle forskjellige utgangspunkt og forutsetninger, og golftreningen blir tilpasset hver enkelt deltagers utfordringer og mål.
Du behøver ikke å ha eget utstyr for å starte med golf. GGG har alt du trenger for å komme i gang og for å få det moro. Det eneste vi anbefaler er gode sko og fritidsklær. Regner det må man ha regntøy!

Instruksjon og trening med GGG
GGG/DGK har 2-3 dager i uken hvor vi trener sammen. Vi har instruktører og aktivitetsledere til å hjelpe oss disse dagene. Instruksjonen foregår på klubbens treningsområder.

Etter treningen møtes vi gjerne over en kopp kaffe og en god prat på vår utmerkede kafé, før mange blir med ut på banen for en golfrunde eller deler av en. Noen velger å gå 18 hull og bruker ca 4 1/2 time på dette, mens andre går 4, 6 eller 9 hull.

Deltagerne blir delt opp i grupper som passer sammen, og vi tar hensyn til hver enkelt spiller og dennes nivå, slik at nye spillere alltid har mer erfarne spillere å gå sammen med.

Dersom det er ønskelig kan du ha en spesiell treningskamerat eller fadder som følger med deg på trening og på banen.

I vintersesongen trener vi inne på Haug Golfsenter i Ås hver mandag kl 11:00 – 12:00. Der er det også mulig å spille golf på en simulator etter treningen som foregår innendørs på matter.


Veien til golf
For å kunne spille på banen må du gjennom en enkel, men kvalifisert opplæring. Du må få innblikk i golfregler, samspill og etikette for å få et godkjent klubbhandikap. Dette kalles «Veien til Golf».

Denne opplæringen får du ved å delta på GGGs treninger. Vi har 10 -12 timers opplæring og trening som minimum for å kunne gjennomføre Veien til Golf. Når vi ser at du behersker de grunnleggende øvelsene i golf, blir du invitert ut på en prøverunde sammen med en av trenerne som avgjør om du kan få såkalt «spillerett» i klubben.
Etter endt kurs kan du melde seg inn i Drøbak Golfklubb og spille på vår golfbane, eller baner rundt i hele verden.

Regler og etikette
I golfspill finnes det et regelverk som vi må lære. Vi vanlige golfere lærer de viktigste av dem og klarer oss veldig bra med det.
Etikette har med hvordan vi oppfører oss på banen når vi spiller, om sikkerhet, hensyn til andre spillere og omsorg for banen. Det er som i det vanlige livet: Oppfør deg på en måte som du vil at andre skal oppføre seg mot deg.

Trenere – aktivitetsledere – faddere
Klubbens profesjonelle instruktører/trenere (Pro) har spesialutdannelse for å drive opplæring i golfspill. Vi har alltid en instruktør på trening som er tilgjengelig for å hjelpe alle som deltar. I tillegg har vi egne trenere som hjelper til med instruksjon på treningsfelt og spill på banen.

Faddere en annen ordning, hvor erfarne spillere blir med nye golfere og gir råd og veiledning om spill, køllevalg, regler og golf generelt. Fadderne går sammen med deltakere som ønsker råd og hjelp under en golfrunde.


Golf tiltrekker mange mennesker
Det er flere enn 115.000 medlemmer i norske golfklubber (fjerde største særforbund i Norge) og i Golf Grønn Glede var det flere enn 1000 som deltok på aktiviteter i rundt 40 av landets golfklubber. I 2020 hadde GGG Drøbak 6150 aktivitetstimer med trening og spill.

Hva handler egentlig golf om?
Golf er ett mestringsspill hvor du lærer å treffe en liten ball med en lang golfkølle. Du skal treffe ballen, uansett hvor den ligger, fra du starter til du er ferdig etter kanskje mange timer på banen. Mestringsfølelsen ved å få det til, eller bare noen gode slag på treningsfeltet, gir deg mye glede. Du får mye mosjon og frisk luft i et sosialt lag. To 9-hullsrunder i uka tilsvarer mer aktivitet enn det Helsedirektoratet anbefaler av fysisk aktivitet per uke. Om du går 9 hull, tilsvarer det ca 5-6 km gange.

Golfbiler
GGG i Drøbak har flere golfbiler og en 3-hjuls golfscooter til disposisjon for deltakere som ikke kan gå lengre distanser.

Golf for funksjonshemmede
Klubben har også en Paragolfer (elektrisk rullestol) til utlån beregnet på spillere uten gangfunksjon. Utøveren festes til setet med en sikkerhetssele. Den løfter brukeren fra sittende til stående posisjon. I oppreist stilling har golferen total frihet i bevegelse av skuldre og armer. Den har elektrisk motor og tåler det meste av utendørs terreng, og batteriet holder fint til en herlig runde på 18 hull.

Drøbak Golfbane
Drøbak Golfbane er en 18-hulls parkbane. Den er så lang at spillere som går hele banen går 9-12 kilometer på en runde. Banen er en av Norges mest brukte, både av egne spillere og gjestespillere. Deler av den ligger vakkert til langs hovedveien inn til Drøbak, og delvis inn til marka og tettbebyggelsen langs Belsjøveien opp mot Heer på den andre siden.

Golfkaféen er et naturlig samlingspunkt etter trening, samt før, under og etter en golfrunde. De server blant annet kaffe, vaffel, mineralvann, baguetter, salater og middagsretter. Stikk gjerne innom kaféen og kos deg selv om du ikke skal spille golf!

Sosialt samvær
Sosialt samvær er en viktig faktor, og GGG kombinerer gjerne sosiale tilstelninger med uformelle og morsomme konkurranser, hvor både nybegynnere og mer erfarne spillere konkurrerer sammen. Her er alle vinnere! Golf er en sosial idrett både når vi trener, slapper av og når vi spiller. Vi er alltid sammen med noen andre som man kan snakke med, og vi har god kjemi innen gruppa.

Les mer om Golf Grønn Glede herKontakt oss

Golf Grønn Glede Funksjon Navn Telefon Leder Lasse Ingeberg Epost 901 83 486 Medlem Christian Blix Epost 947 94 555 Medlem May Steen Epost 414 54 510 Medlem Terje Tømte Epost 469 59 480 Varamedlem Øivind Adde Epost 916 48 599

Les mer