Golf Grønn Glede Drøbak

Et golftilbud med trening tilpasset hver enkelt!

 

Golf Grønn Glede startet som et samarbeid mellom Drøbak Golfklubb og Norges Golfforbund i 2005.

Målgruppe: Golf Grønn Glede i Drøbak (GGG) er spesielt tilpasset den store gruppen mennesker som av ulike årsaker er langtidssykemeldt, uføre, til behandling for sykdom, rehabilitering eller som forebygger nye sykdommer.  LES MER HER

Målet er å få dem i fysisk aktivitet med en morsom fysisk aktivitet.

4 av 5 nordmenn er for lite i aktivitet og mange blir derfor i risikogruppen for å utvikle livsstilssykdommer som f.eks diabetes 2 og som dermed gjør dem mer utsatt for alle andre sykdommer.

GGG samarbeider med Golf Grønn Glede i Norges Golfforbund. I flere kommuner har GGG det beste tilbudet om aktivitet ute og været er ingen hindring, bortsett fra om vinteren når banen er stengt.

 

Vi har et tilbud om introduksjon for nybegynnere, opplæring med instruktør for å gjennomgå «Veien til Golf» (Golfforbundets treningsopplegg for å kunne spille på banen) og bistand med hjelp til spill på banen ut fra den enkeltes egne forutsetninger.

Vi trener og spiller 3 dager pr uke hele sommeren og dette er mer aktivitet pr uke enn det Helsedirektoratet anbefaler for god nok fysisk aktivitet for hver enkelt!

Golf er en fysisk aktivitet med moderat intensitet og passer for nesten alle: Vi er ute, trener og lærer å spille golf, og etter hvert mestrer spillet på treningsfeltene. GGG har et godt og trygt sosialt miljø og vi har en rekke sosiale aktiviteter for alle.

Helsedirektoratet har kommet med klare anbefalinger: Vi må være fysisk aktive for å unngå de mange livsstilssykdommene: Diabetes, overvekt etc. Undersøkelser viser at 80% av befolkningen er ikke aktive nok og er i risikogruppen. Golfaktivitetene i Drøbaks GGG tilfredsstiller klart disse når deltakerne blir med på samspill på bane med 3 aktivitetsdager pr uke.

I nyere forskning er det tilstrekkelig med 2 halve golfrunder for å tilfredsstille Helsedirektoratets anbefalinger om fysisk aktivitet pr uke. (Dette forutsetter også at vi lever normalt og ikke bare ligger på sofaen eller i senga resten av uka).

Se hjemmesidens omtale av «golf som fysisk aktivitet».

Se timeplanen og bli med oss på en reise inn i golfens verden med mye moro, flotte naturopplevelser, et godt kameratskap og sosialt miljø.

Vi i GGG ønsker et samarbeid med alle dem som er i kontakt med mennesker som trenger motivasjon eller som har ønske om å komme i gang.

Golf Grønn Glede disponerer golfbiler, golfscooter og handikap-bil for dem som ikke klarer å gå, selv.
Se for øvrig under «hvem kan delta»

LES MER PÅ KLUBBENS HJEMMESIDE