Golf Grønn Glede i Drøbak Golfklubb

Golf Grønn Glede er et tilrettelagt golftilbud, hvor formålet er å gi deltagerne mulighet til å være aktive etter egne forutsetninger og ønsker, samtidig som det sosiale aspektet ivaretas. I 2005 inngikk Drøbak Golfklubb (DGK) og Norges Golfforbund en avtale om å etablere et tilbud om golfaktiviteter for mennesker som…

Les mer